Möbel

 • Deckeltruhe

  Lot-No. 1600
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Deckeltruhe111
 • Truhe Barock

  Lot-No. 1601
  Limit: 480.00 €
  Acceptance: 240.00 €

  weitere Infos…

  Truhe Barock111
 • Intarsierter Kabinettschrank

  Lot-No. 1602
  Limit: 1900.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Intarsierter Kabinettschrank111
 • Kleiner Kabinettschrank

  Lot-No. 1603
  Limit: 340.00 €
  Acceptance: 480.00 €

  weitere Infos…

  Kleiner Kabinettschrank111
 • Aufsatzsekretär Barock

  Lot-No. 1604
  Limit: 550.00 €
  Acceptance: 430.00 €

  weitere Infos…

  Aufsatzsekretär Barock111
 • Aufsatzsekretär Barock

  Lot-No. 1605
  Limit: 1000.00 €
  Acceptance: 1600.00 €

  weitere Infos…

  Aufsatzsekretär Barock111
 • Dielenschrank Barock

  Lot-No. 1606
  Limit: 200.00 €
  Acceptance: 800.00 €

  weitere Infos…

  Dielenschrank Barock111
 • Klassizistischer Dielenschrank

  Lot-No. 1607
  Limit: 600.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Klassizistischer Dielenschrank111
 • Barocker Wellenschrank

  Lot-No. 1608
  Limit: 450.00 €
  Acceptance: 900.00 €

  weitere Infos…

  Barocker Wellenschrank111
 • Barockkommode

  Lot-No. 1609
  Limit: 800.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Barockkommode111
 • Intarsierte Barockkommode

  Lot-No. 1610
  Limit: 750.00 €
  Acceptance: 900.00 €

  weitere Infos…

  Intarsierte Barockkommode111
 • Barockkommode

  Lot-No. 1611
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 420.00 €

  weitere Infos…

  Barockkommode111
 • Barockkommode

  Lot-No. 1612
  Limit: 650.00 €
  Acceptance: 650.00 €

  weitere Infos…

  Barockkommode111
 • Intarsierter Barocktisch

  Lot-No. 1613
  Limit: 950.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Intarsierter Barocktisch111
 • Armlehnstuhl Spanien

  Lot-No. 1614
  Limit: 150.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Armlehnstuhl Spanien111
 • Sitzbank Barock

  Lot-No. 1615
  Limit: 300.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Sitzbank Barock111
 • Zwei Barockstühle

  Lot-No. 1616
  Limit: 200.00 €
  Acceptance: 260.00 €

  weitere Infos…

  Zwei Barockstühle111
 • Tabouret Barock

  Lot-No. 1617
  Limit: 110.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Tabouret Barock111
 • Alpenländischer Bauernstuhl

  Lot-No. 1618
  Limit: 140.00 €
  Acceptance: 2.00 €

  weitere Infos…

  Alpenländischer Bauernstuhl111
 • Geschnitzter Brettstuhl

  Lot-No. 1619
  Limit: 150.00 €
  Acceptance: 150.00 €

  weitere Infos…

  Geschnitzter Brettstuhl111
 • Brettstuhl

  Lot-No. 1620
  Limit: 240.00 €
  Acceptance: 360.00 €

  weitere Infos…

  Brettstuhl111
 • Brettstuhl

  Lot-No. 1621
  Limit: 240.00 €
  Acceptance: 300.00 €

  weitere Infos…

  Brettstuhl111
 • Brettstuhl mit Doppeladler

  Lot-No. 1622
  Limit: 800.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Brettstuhl mit Doppeladler111
 • Schlangenstuhl

  Lot-No. 1623
  Limit: 1100.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Schlangenstuhl111
 • Spinnstuhl

  Lot-No. 1624
  Limit: 800.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Spinnstuhl111
 • Drei alpenländische Stühle

  Lot-No. 1625
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Drei alpenländische Stühle111
 • Barocker Esstisch

  Lot-No. 1626
  Limit: 1700.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Barocker Esstisch111
 • Barocktisch

  Lot-No. 1627
  Limit: 250.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Barocktisch111
 • Barocker Bauerntisch

  Lot-No. 1628
  Limit: 180.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Barocker Bauerntisch111
 • Barocker Konsoltisch

  Lot-No. 1629
  Limit: 180.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Barocker Konsoltisch111
 • Bauerntruhe

  Lot-No. 1630
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Bauerntruhe111
 • Bauerntruhe

  Lot-No. 1631
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 85.00 €

  weitere Infos…

  Bauerntruhe111
 • Flachdeckeltruhe

  Lot-No. 1632
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Flachdeckeltruhe111
 • Klassizistischer Hallenschrank

  Lot-No. 1633
  Limit: 360.00 €
  Acceptance: 360.00 €

  weitere Infos…

  Klassizistischer Hallenschrank111
 • Schrägklappensekretär

  Lot-No. 1634
  Limit: 600.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Schrägklappensekretär111
 • Schreibkommode Biedermeier

  Lot-No. 1635
  Limit: 900.00 €
  Acceptance: 1200.00 €

  weitere Infos…

  Schreibkommode Biedermeier111
 • Empiretisch

  Lot-No. 1636
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 90.00 €

  weitere Infos…

  Empiretisch111
 • Neoklassizistischer Beistelltisch

  Lot-No. 1637
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Neoklassizistischer Beistelltisch111
 • Neoklassizistischer Schreibtisch

  Lot-No. 1638
  Limit: 240.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Neoklassizistischer Schreibtisch111
 • Paar klassizistische Konsolen

  Lot-No. 1639
  Limit: 1800.00 €
  Acceptance: 1800.00 €

  weitere Infos…

  Paar klassizistische Konsolen111
 • Kleine Eckkonsole

  Lot-No. 1640
  Limit: 250.00 €
  Acceptance: 250.00 €

  weitere Infos…

  Kleine Eckkonsole111
 • Klassizistische Wandkonsole

  Lot-No. 1641
  Limit: 250.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Klassizistische Wandkonsole111
 • Wandspiegel mit Konsole

  Lot-No. 1642
  Limit: 1900.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Wandspiegel mit Konsole111
 • Barockspiegel

  Lot-No. 1643
  Limit: 280.00 €
  Acceptance: 280.00 €

  weitere Infos…

  Barockspiegel111
 • Biedermeier kleiner Wandspiegel

  Lot-No. 1644
  Limit: 180.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Biedermeier kleiner Wandspiegel111
 • Kleiner Florentiner Spiegel

  Lot-No. 1645
  Limit: 180.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Kleiner Florentiner Spiegel111
 • Kleiner Wandspiegel

  Lot-No. 1646
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Kleiner Wandspiegel111
 • Paar große Wandspiegel

  Lot-No. 1647
  Limit: 200.00 €
  Acceptance: 330.00 €

  weitere Infos…

  Paar große Wandspiegel111
 • Rokokospiegel

  Lot-No. 1648
  Limit: 650.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Rokokospiegel111
 • Runder Wandspiegel

  Lot-No. 1649
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 90.00 €

  weitere Infos…

  Runder Wandspiegel111

How does an auction work