Postkarten & Sammelbilder

 • ”Gruß aus”-Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1100
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 180.00 €

  weitere Infos…

  ”Gruß aus”-Ansichtskartenalbum111
 • Konvolut Ansichtskarten

  Lot-No. 1101
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 120.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Ansichtskarten111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1102
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 140.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Ansichtskartenalbum Deutschland

  Lot-No. 1103
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 45.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum Deutschland111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1104
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1105
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1106
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 55.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1107
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 120.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1108
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 300.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Ansichtskartenalbum Elsass

  Lot-No. 1109
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 120.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum Elsass111
 • Ansichtskartenalbum Frankreich

  Lot-No. 1110
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum Frankreich111
 • Ansichtskartenalbum Frankreich

  Lot-No. 1111
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum Frankreich111
 • Ansichtskartenalbum Frankreich/Deutschland

  Lot-No. 1112
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 130.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum Frankreich/Deutschland111
 • Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1113
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 50.00 €

  weitere Infos…

  Ansichtskartenalbum111
 • Großformatige Ansichtskarte

  Lot-No. 1114
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Großformatige Ansichtskarte111
 • Kitschkartenalbum

  Lot-No. 1115
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 40.00 €

  weitere Infos…

  Kitschkartenalbum111
 • Kitschkartenalbum

  Lot-No. 1116
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 50.00 €

  weitere Infos…

  Kitschkartenalbum111
 • Kitschkartenalbum Europa

  Lot-No. 1117
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 35.00 €

  weitere Infos…

  Kitschkartenalbum Europa111
 • Konvolut Ansichtskarten Daressalam

  Lot-No. 1118
  Limit: 40.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Ansichtskarten Daressalam111
 • Konvolut Ansichtskarten Leipzig

  Lot-No. 1119
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 65.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Ansichtskarten Leipzig111
 • Konvolut Feldpost

  Lot-No. 1120
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Feldpost111
 • Konvolut Postkarten Carl Werner Reichenbach

  Lot-No. 1121
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Postkarten Carl Werner Reichenbach111
 • Konvolut Postkarten Deutsch-Kiautschou

  Lot-No. 1122
  Limit: 120.00 €
  Acceptance: 160.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Postkarten Deutsch-Kiautschou111
 • Konvolut Ansichtskarten

  Lot-No. 1123
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 60.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Ansichtskarten111
 • Gruß-aus-Album

  Lot-No. 1124
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 500.00 €

  weitere Infos…

  Gruß-aus-Album111
 • Paar Ansichtskartenalben

  Lot-No. 1125
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 20.00 €

  weitere Infos…

  Paar Ansichtskartenalben111
 • Alliierte-Besetzung und Goethe-Block

  Lot-No. 1126
  Limit: 120.00 €
  Acceptance: 120.00 €

  weitere Infos…

  Alliierte-Besetzung und Goethe-Block111
 • Blöcke der Alliierten Besetzung

  Lot-No. 1127
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Blöcke der Alliierten Besetzung111
 • Briefmarken BRD kpl. 1949–83 Posthorn geprüft

  Lot-No. 1128
  Limit: 560.00 €
  Acceptance: 560.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken BRD kpl. 1949–83 Posthorn geprüft111
 • Briefmarken DR 1872 bis 1945

  Lot-No. 1129
  Limit: 100.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken DR 1872 bis 1945111
 • Briefmarken DR und Gebiete

  Lot-No. 1130
  Limit: 220.00 €
  Acceptance: 220.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken DR und Gebiete111
 • Briefmarken Olympiade 1972 München

  Lot-No. 1131
  Limit: 120.00 €
  Acceptance: 120.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken Olympiade 1972 München111
 • Briefmarken und Belege alle Welt

  Lot-No. 1132
  Limit: 50.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken und Belege alle Welt111
 • Briefmarken Westberlin 1949–84

  Lot-No. 1133
  Limit: 250.00 €
  Acceptance: 420.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken Westberlin 1949–84111
 • Briefmarken-Belege, GS DR und Feldpost

  Lot-No. 1134
  Limit: 50.00 €
  Acceptance: 130.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarken-Belege, GS DR und Feldpost111
 • Briefmarkenbund kpl. 1949–83

  Lot-No. 1135
  Limit: 150.00 €
  Acceptance: 150.00 €

  weitere Infos…

  Briefmarkenbund kpl. 1949–83111
 • Buntes Konvolut Briefmarken

  Lot-No. 1136
  Limit: 120.00 €
  Acceptance: 420.00 €

  weitere Infos…

  Buntes Konvolut Briefmarken111
 • Sammelbilderalbum

  Lot-No. 1137
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 240.00 €

  weitere Infos…

  Sammelbilderalbum111
 • Luxuspapiersammlung

  Lot-No. 1138
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 130.00 €

  weitere Infos…

  Luxuspapiersammlung111
 • Zwei Alben Glanzbilder

  Lot-No. 1139
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Zwei Alben Glanzbilder111
 • Konvolut Reklamemarken

  Lot-No. 1140
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 55.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Reklamemarken111
 • Konvolut Zündholzetiketten DDR

  Lot-No. 1141
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 90.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Zündholzetiketten DDR111
 • Zwei Alben Reklamemarken

  Lot-No. 1142
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 140.00 €

  weitere Infos…

  Zwei Alben Reklamemarken111
 • Erotisches Ansichtskartenalbum

  Lot-No. 1143
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 130.00 €

  weitere Infos…

  Erotisches Ansichtskartenalbum111
 • Aktfotografie Norbert Frank 1994

  Lot-No. 1144
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 35.00 €

  weitere Infos…

  Aktfotografie Norbert Frank 1994111
 • Das Deutsche Aktwerk

  Lot-No. 1145
  Limit: 50.00 €
  Acceptance: 100.00 €

  weitere Infos…

  Das Deutsche Aktwerk111
 • Ideale Nacktheit

  Lot-No. 1146
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 130.00 €

  weitere Infos…

  Ideale Nacktheit111
 • Merlin-Leporello

  Lot-No. 1147
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 80.00 €

  weitere Infos…

  Merlin-Leporello111
 • Konvolut Postkarten Tänzerinnen

  Lot-No. 1148
  Limit: 20.00 €
  Acceptance: 500.00 €

  weitere Infos…

  Konvolut Postkarten Tänzerinnen111
 • Ansicht Markusplatz Ende 19. Jh.

  Lot-No. 1149
  Limit: 80.00 €
  Acceptance: 0.00 €

  weitere Infos…

  Ansicht Markusplatz Ende 19. Jh.111

Upcoming events

How does an auction work