Münzen

Lot-No. 1221

Zehn Münzen Sachsen/Polen

davon 9 x Silber, 1/3 Taler 1802, ss/f.vz., 1/6 Taler 1763, 1/24 Taler 1764, 6 x 1/12 Taler 1763–1819 (f.ss bis ss), 2 Pfennig 1851.

Limit:
280.00 €

Upcoming events

How does an auction work